• English
  • Deutsch

Koupit vstupenku!

Press, Akreditace

Akreditace

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům a lze o ni požádat nejpozději do 6. července 2018.

O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese press@benatska.cz. Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem, a to nejpozději do poloviny července. O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita 26. ročníku festivalu Benátská!, případně doložené výstupy z předchozího ročníku.

Součástí žádosti musí být:

  • úplné jméno redaktora
  • název titulu
  • doložené výstupy z ročníku 2017 a realizované články – pozvánky na 2018
  • popis plánovaného výstupu z 2018
  • zda je žádáno o presspas, nebo o fotopas

Udělena bude jedna, maximálně dvě akreditace na jedno médium.

Rozhovory

Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici u vedoucího press centra. Požadavky na rozhovory prosím zasílejte na adresu press@benatska.cz do poloviny července.

Natáčení a fotografování

Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici u vedoucího press centra. Pokud nebude na místě uvedeno jinak, lze fotit první tři písně koncertu z koridoru pod pódiem. Následně bude nutné prostor opustit a pohybovat se v hledišti. Jakékoliv natáčení nebo focení na pódiu nebude možné. Tyto fotografie na vyžádání zašleme.

Bez Fotopasu nebude vstup do koridoru umožněn.

Presspas a Fotopas opravňuje jeho držitele ke vstupu do Press centra v hlavní budově. Zde bude k dispozici zázemí a WIFI.

Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu o jeho zaslání na e-mailovou adresu press@benatska.cz. Tato pomoc nám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky nárok na vystavení průkazu nového. O jeho opětovném vystavení rozhodne management festivalu. Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou.

Partneři

Generální mediální partner

Hlavní partneři

© 2015 Benátská! 2015|Změna programu vyhrazena|Grafický návrh: Toscani|Technické řešení: ONIT

Přihlášení neboRegistrovat