• English
  • Deutsch

Koupit vstupenku!

Press, Akreditace

Akreditace

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.

O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese press@brainzone.cz. Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita 24. ročníku festivalu Benátská!. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak.

Součástí žádosti by měly být  případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky. Všichni akreditovaní naleznou v této sekci i závazné instrukce pro pohyb v zázemí festivalu. V provozu bude tiskové centrum. Zde se také budou zveřejňovat aktuální informace a instrukce o dění na festivalu.

Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Benátská noc o jeho zaslání na e-mailovou adresupress@brainzone.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky nárok na vystavení průkazu nového. O jeho možném znovu vystavení management festivalu. Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou

Rozhovory

Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici v press centru. O vašem zájmu o rozhovor,  vyjádřeném v akreditační žádosti, budeme interpreta informovat, nicméně nemůžeme jeho následnou realizaci garantovat. V ideálním případě budou interpreti navštěvovat press centrum, pokud nebude domluveno jinak.

Natáčení a fotografování

Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici v press centru. Obecně platí – první tři písně z koridoru před pódiem, pokud nebude službou v press centru uvedeno jinak. Jakékoliv natáčení nebo focení na pódiu nebude možné. K těmto účelům bude mít management svého fotografa, jehož materiál vám budeme schopni na vyžádání zaslat

Partneři

 

© 2015 Benátská! 2015|Změna programu vyhrazena|Grafický návrh: Toscani|Technické řešení: ONIT

Přihlášení neboRegistrovat