• English
  • Deutsch

Koupit vstupenku!

Zákazy

Do areálu je přísně zakázáno vnášet

  • jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky, PET lahve
  • hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
  • předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) – výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)
  • laserová ukazovátka
  • magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam,
    BetaCam, Super VHS, Super 8…) i fotoaparáty – výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

V areálu je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu.

Do areálu je zakázán vstup psům a ostatním domácím zvířatům!!!

Partneři

Generální mediální partner

Hlavní partneři

© 2015 Benátská! 2015|Změna programu vyhrazena|Grafický návrh: Toscani|Technické řešení: ONIT

Přihlášení neboRegistrovat