Skip to content Skip to footer

Info o areálu

Vesec leží v nadmořské výšce 390-452 m n. m. jižně od Liberce na katastrálním území o velikosti 469 ha. Geologicky spadá do Jizerských hor. Vesec patří k nejstarším obcím na území dnešního Liberce. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1412. Od roku 1893 se používalo české označení Víska a od roku 1923 pak název Vesec. Obec leží v pohraniční oblasti, která byla po podpisu Mnichovské dohody 30. září 1938 připojena k nacistickému Německu. Od 25. března 1939 bylo toto zabrané území nazváno Říšská župa sudetská. V tomto období až do roku 1945, se pro Vesec užíval německý název Dörfel. Název obce označuje malou ves.

Obcí protéká Lužická Nisa, která tvoří hranice se sousedními obcemi Vratislavice a Rochlice. Na jejím přítoku Bílém potoku leží rybník Teichmühle. Dalším přítokem Nisy je Hraniční potok, který pramení v šimonovickém katastru a odděluje Vesec od Šimonovic, Minkovic, Pilínkova, Doubí a Rochlic. Potok se jmenuje podle toho, že tvořil hranici mezi českodubským a libereckým panstvím. Vesec patřil do valdštejnského panství Český Dub. Od roku 1624 spolu s dalšími šesti obcemi (Dlouhý Most, Jeřmanice, Javorník, Šimonovice, levobřežní část Vratislavic, Záskalí) tvořil lenní statek Siebendörfel. Po roce 1850 Vesec spadal do pravomoci Okresního hejtmanství v Liberci, soudního okresu Liberec. Dne 29.dubna 1909 byl Vesec povýšen na městys.

Rok založení Vesce není konkrétně znám. Do 1. května 1976 byl Vesec samostatnou obcí. V tento den byl připojen k Liberci a stal se tak jeho XXV. městskou čtvrtí.

Nový moderní areál vyrostl na zelené louce za Libercem ve čtvrti Vesec. Byl dějištěm zejména mezinárodních sportovních událostí. Areál je zasazen do přírodní scenérie Lužických hor s možností rozmanitých výletů do okolí /Milíře, Císařský kámen, Ještěd/ a nedalekého koupání v rybníce Taich. V současné době hojně využíván i v letních měsících pro různé sportovní a kulturní akce.

Poloha

Nahoru