• English
  • Deutsch

Koupit vstupenku!
Liberec 28. - 31. 7. 2022
Začínáme za
281 dní

Soutěž o osobní setkání s Bonnie Tyler!

Jste fandové Bonnie Tyler a štěstí se na vás neusmálo v naší první soutěži o osobní setkání s touto zpěvačkou na festivalu Benátská! s Impulsem? Připravili jsme pro vás druhou soutěž!  Jak moc znáte Bonnie Tyler? 😉 Stačí vyplnit soutěžní formulář a správně odpovědět na dvě otázky. Ze správných odpovědí poté vylosujeme tři šťastlivce, kteří budou mít možnost se s Bonnie Tyler osobně setkat. Tak hurá do toho! 😊
Soutěž potrvá do soboty 14.7. 2018 do 23:55 hodin. Upozorňujeme, že součástí výhry není vstupenka na festival.

Soutěžní otázky


1) Jeden z nejznámějších hitů Bonnie Tyler - "Total Eclipse of the Heart" – se poprvé objevil na albu:

A) Faster Than the Speed of NightB) Rocks and HoneyC) Yellow


2) Jaký je název města, ze kterého Bonnie Tyler původně pochází?

A) DublinB) LondýnC) SkewenPořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění pro potřeby festivalové soutěže a s tím souvisejících zákonných povinností a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty účastníkem soutěže, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Účastník soutěže má právo (i) přístupu ke svým osobním údajům, (ii) na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, (iii) získat od pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají účastníka soutěže,jsou či nejsou pořadatelem zpracovávány a (iv) pokud tomu tak je, má účastník soutěže právo získat přístup k těmto osobním údajům. Účastník soutěže má rovněž právo (v) obdržet od pořadatele osobní údaje, jež mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (vi) pořadatel na vyžádání účastníka soutěže tyto údaje předá třetí straně či třetím stranám. Účastník soutěže má také (vii) právo na opravu jeho osobních údajů nebo (viii) omezení jejich zpracování. Žádosti účastníka soutěže pořadatel vyhoví bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od jejího obdržení; tuto lhůtu může pořadatel v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice (www.uoou.cz).

Partneři

Generální mediální partner

Hlavní partneři

Novinky emailem…

© 2020 Benátská! 2021|Změna programu vyhrazena|Grafický návrh: Toscani|Technické řešení: ONIT

Přihlášení neboRegistrovat