Skip to content Skip to footer

Centrum informacyjne Liberec

 https://www.infolbc.cz/
 +420 485 101 709

Policja miejska

 156

Posterunek policji Vesec

 +420 602 718 933

Policja republiki Czeskiej

 158

Komenda rejonowa policji Vesec

 +420 485 131 130
 +420 974 466 756

Straż pożarna

 150

Służby ratownicze

 155

Go To Top