Skip to content Skip to footer

Akreditace

Novinářská akreditace je určena zástupcům médií, kteří o našem festivalu pravidelně informují. O akreditaci lze požádat pouze písemně odesláním žádosti na e-mail nikol.klevcovova@gmail.com nejpozději do 15. července. Zasláním žádosti automaticky nevzniká nárok na její udělení. Udělení novinářské akreditace bude vždy následně potvrzeno mailem.

O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita aktuálního ročníku festivalu Benátská! s Impulsem.

Součástí žádosti musí být:

  • úplné jméno redaktora
  • název titulu
  • doložené výstupy pro aktuální ročník festivalu
  • předpoklad plánovaného výstupu
  • zda je žádáno o presspas, nebo o fotopas

Udělena bude jedna, maximálně dvě akreditace na jedno médium.

Rozhovory

Požadavky na rozhovory s konkrétními účinkujícími, prosím, zasílejte na nikol.klevcovova@gmail.com do 15. července. Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici u vedoucího press centra.

Natáčení a fotografování

Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici u vedoucího press centra. Pokud nebude na místě uvedeno jinak, lze fotit první tři písně koncertu z koridoru pod pódiem. Následně bude nutné prostor opustit a pohybovat se v hledišti. Jakékoliv natáčení nebo focení na pódiu není možné.

Bez fotopasu nebude vstup do koridoru umožněn.

Presspas a fotopas opravňuje jeho držitele ke vstupu do press centra v hlavní budově. Zde bude k dispozici zázemí a WiFi.

Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu o jeho zaslání na e-mailovou adresu nikol.klevcovova@gmail.com. Tato pomoc nám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky nárok na vystavení průkazu nového. O jeho opětovném vystavení rozhodne management festivalu. Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou.

Kontakt

Pořadatel

První festivalová, s.r.o.
Purkyňova 74/2, 110 00  Praha 1
IČ 02926202

info@benatska.cz

Marketing, produkce

produkce@benatska.cz

Press

nikol.klevcovova@gmail.com

Catering, stánky

catering@benatska.cz

Nahoru